Kinh tế năm 2017 qua những con số

Thứ sáu, 05/01/2018 01:01

Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007.900 tỉ đồng; GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 đô la Mỹ, tăng 170 đô la Mỹ so với năm 2016.

Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn