An Bình được tổ chức Việt Nam Report đánh giá xếp hạng là một trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thịnh vượng năm 2017

Thư năm, 13/04/2017 01:04

Việt Nam Report đã đánh giá xếp hạng Công ty CP Giấy An Bình là một trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thịnh vượng năm 2017. Bảng xếp hạng BP500 là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report nhằm tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc, thịnh vượng và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển và thịnh vượng chung của đất nước và cộng đồng.

Việt Nam Report trao giấy chứng nhận TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thịnh vượng năm 2017 cho Công ty CP Giấy An Bình

Giấy chứng nhận An Bình là một trong các doanh nghiệp thuộcTOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thịnh vượng năm 2017