Hình ảnh Lễ tổng kết & Liên hoan Tất niên 2016 - 2

Thư năm, 09/02/2017 08:02

Chủ tịch Phường An Bình trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho các hoạt động xã hội của công ty

Ông Hàn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc trao giải thưởng cho cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm

Các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc

Ông Nguyễn Đình Phục- Phó TGĐ trao trao giải thưởng cho cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm

Ông Nguyễn Trường Hải - Phó TGĐ trao giải thưởng giá bóng đá mini CB-CNV

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ