Hình ảnh Lễ tổng kết & Liên hoan Tất niên 2016 - 1

Thư năm, 09/02/2017 08:02

Ông Phan Anh Cường - Phó TGĐ phát biểu

Ông Lê Hồng Quân - Trưởng phòng HCNS dẫn chương trình buổi lễ

Đại diện anh em công nhân phát biểu

Cán bộ quản lý

Phân xưởng Xeo giấy

Phân xưởng Bột

Bộ phận Hoá chất

Bộ phận Xử lý nước thải

Phân xưởng Cơ Điện

Bộ phận Tổng kho

Bộ phận QC & Giao nhận