Tiếng ViệtEnglish
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
AN BINH PAPER CORPORATION
About us
News
Products
Library
Recruitment
Contact
Video clip
An Binh Paper Corporation
An Binh is member of
 • Fast500
 • VNR500
 • VPPA
 • VINPAS
 • BIR
 • VCCI
 • TAPPI
 • Information
 • Company Activities
 • Technical documents
 • COVID-19 Prevention

Opening Ceremony Starting Year 2016

Thursday, 18/02/2016 02:02

 

Khai trương đầu năm 2016 tại Nhà máy giấy An Bình Bàu Bàng đầu năm 2016

Khai trương đầu năm 2016 tại Nhà máy giấy An Bình Bàu Bàng đầu năm 2016

Khai trương đầu năm 2016 tại Nhà máy giấy An Bình Bàu Bàng đầu năm 2016

Khai trương đầu năm 2016 tại Văn phòng Công ty CP Giấy An Bình

Khai trương đầu năm 2016 tại Văn phòng Công ty CP Giấy An Bình

Khai trương đầu năm 2016 tại Văn phòng Công ty CP Giấy An Bình

Khai trương đầu năm 2016 tại Văn phòng Công ty CP Giấy An Bình

View more >>

 

Visitor: 26,297,122
Online: 9
Copyright 2011 © AN BINH PAPER CORPORATION
27/5A Kha Van Can, An Binh Ward, Di An City, Binh Duong Province
Telephone: +84 (028) 38.960.155 - Fax: +84 (028) 38.960.700
Email: info@anbinhpaper.com - Website: www.anbinhpaper.com